Kontakty

Text

PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1

Klientská služba | pojisteni@premium-ic.cz

 

Vedení společnosti

Jan Klíma - vedoucí organizační složky pro Českou republiku

+420 725 573 024 | jan.klima@premium-ic.cz

 

Obchod

Radek Baštýř - Obchodní ředitel

+420 605 203 150 | radek.bastyr@premium-ic.cz

 

Úpis rizik

Poptávka po vypracování nabídky pojištění: poptavky@premium-ic.cz

Karel Běhan - ředitel úseku underwritingu pro Českou republiku

+420 605 203 111 | karel.behan@premium-ic.cz

Oľga Žánová - underwriter

+420 775 260 782 | olga.zanova@premium-ic.cz

Martina Gottlieb - Asistenta UW

+420 605 540 456 | martina.gottlieb@premium-ic.cz

 

Správa pojistných smluv

Informace o pojistné smlouvě: 

+420 725 125 048 | spravapojisteni@premium-ic.cz

 

Likvidace pojistných událostí

Informace o pojistných událostech: 

+420 725 125 088 | likvidace@premium-ic.cz

 

Compliance a řízení rizik

Elaine Calleja - Risk & Compliance Officer

+35 679 001 834elaine.calleja@premium-ic.sk