PREMIUM Pojišťovna - Česká republika

Text

Vítejte na českých stránkách PREMIUM Pojišťovny!

Jsme rádi, že jste tady. Zkusíme Vás nenudit a s maximální stručností Vám sdělíme podstatné informace o naší historii a o nejbližších plánech do budoucna.

PREMIUM Insurance Company Limited je pojišťovací a zajišťovací společnost, která byla založena v roce 2015 ve Velké Británii (na Gibraltaru). Hned v roce 2016 získala licenci na poskytování pojištění a zajištění a v roce 2019 kvůli tzv. BREXITu přesídlila svoji centrálu v rámci Evropské unie na území Maltské republiky za účelem zachování přístupu pojišťovny na jednotný evropský trh. V roce 2022 společnost rozšířila teritorium, kde může poskytovat služby svým klientům, o další země: Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko a Chorvatsko.

Jediným, 100% vlastníkem pojišťovny je slovenská společnost PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o., jejíž vlastnická struktura je plně transparentní, její čtyři vlastníci jsou řádně zapsaní v Registru partnerů veřejného sektoru Slovenské republiky, který je pro všechny přístupný.

Na slovenském trhu působíme prostřednictvím organizační složky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, už od roku 2016, kde nabízíme produkty pro korporátní klienty, podnikatele, ale také pojištění bytových domů a domácností. Hned od svého založení si naše pojišťovna svými kvalitními produkty a pozitivním přístupem získala řadu obchodních partnerů a klientů, jejichž počty stále rostou. V uplynulém roce překročil obrat pojišťovny v oblasti korporátního a podnikatelského pojištění částku 23 mil. EUR, čímž se řadíme mezi nejvýznamnější pojišťovny na slovenském trhu v tomto segmentu. Od počátku budujeme rozmanitý a zkušený tým odborníků, kteří jsou špičkou ve svém oboru. Jejich zkušenosti, nadhled a prostor pro seberealizaci, který jim naše pojišťovna poskytuje, spoluutváří tým, který byl za svou snahu odměněn nejen spokojeností našich klientů, ale např. také prestižním oceněním za 1. místo v soutěži OCENENIE SASP 2021 v kategorii pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a podniků, které je udělováno Slovenskou asociací pojistných zprostředkovatelů.

Na základě práva volného poskytování služeb (freedom of services – FOS) je pojišťovna oprávněna podnikat v pojištění ve více státech v rámci Evropské unie, od roku 2017 i v České republice. V České republice jsme se ale rozhodli posílit naše další působení na pojistném trhu a vybudovat řádnou a samostatnou pobočku.

V roce 2020 do naší pojišťovny nastoupil Jan Klíma, který celou svou kariéru zasvětil pojištění podnikatelských a korporátních rizik a který se zhostil nového náročného úkolu, aby ve spolupráci s kolegy z týmu úpisu, správy pojištění, právního, likvidace a dalších připravoval a koordinoval naše kroky směrem k založení a rozjezdu pobočky naší pojišťovny v České republice.

19.5.2023 je významným datumem v našem kalendáři. To je totiž den, kdy nám Česká národní banka udělila oprávnění založit pobočku v České republice. A nyní Vám s radostí můžeme oznámit, že naše pobočka již byla úspěšně registrována v českém obchodním rejstříku, IČO 196 86 030 a od 1.10.2023 jsme tu s Vámi jako PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika.

PREMIUM Pojišťovna nabízí na českém trhu širokou škálu produktů pro firemní klientelu od pojištění majetkustrojůpřerušení provozu až po různé druhy pojištění odpovědnosti. Postupně rozšiřuje své služby v oblasti neživotního pojištění i na další segmenty trhu.

Jsme také zapsáni do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj, což nám umožňuje se účastnit veřejných zakázek. Od svého vzniku se soustředíme na budování vztahů a rozvoj spolupráce s pojišťovacími zprostředkovateli. "Jsme si vědomi, že naše podnikání je do značné míry závislé na vztazích s partnery, klienty a ostatními pojišťovnami. Proto se snažíme budovat vztahy založené na důvěře a otevřenosti. Jsme a chceme být spolehlivým partnerem."

Finanční stabilita, solventnost a dostatečná pojistná kapacita jsou důležitými pilíři pojišťovny. Naplňovat požadavky solventnosti a finanční síly výrazně pomáhají naši zajistitelé Swiss RE, Hannover Re, Polish Re (člen finanční skupiny Fairfax), VIG Re, které jsou součástí zajistného programu s minimálním ratingem "A" uděleným mezinárodními ratingovými společnostmi "Standard & Poor's a AM Best".

Našimi orgány dohledu jsou Malta Financial Services Authority, se sídlem Triq L- Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, Malta a Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika.