Pojištění strojů a elektroniky

Text

Pojištěním movitého majetku máte vaše stroje a elektroniku chráněné  pojistným krytím proti komplexním živelním rizikům. K poškození strojů však může dojít i z jiných příčin, jako jsou konstrukční vada stroje, vada materiálu nebo výrobní vada. Velmi často nastává poškození stroje vadou obsluhy, nešikovností nebo nedbalostí. Poškození může způsobit i nedostatek vody v zařízeních, přetlak, podtlak, ale také zkrat, přepětí, indukce nebo chyba izolace. Rovněž může dojít k selhání měřicích, regulačních nebo bezpečnostních zařízení. Právě pro tyto případy a mnohé další slouží pojištění technických rizik, které nabízíme v produktu pojištění strojů a elektroniky. Předmětem pojištění jsou stacionární stroje a strojní vybavení, pojízdné pracovní stroje a elektronická zařízení a přístroje, které bezvadně prošly zkušebními, přejímacími a výkonovými zkouškami a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými předpisy. Pojištění se vztahuje na stroje a elektroniku během provozu, přestávky v provozu či přemisťování v rámci místa pojištění. Kryté jsou i náklady na obnovu nebo reinstalaci operačního systému v případě jeho poškození nebo zničení. Pojištění strojů a elektroniky kryje náklady potřebné na uvedení stroje do provozuschopného stavu, v jakém se nacházely  před pojistnou událostí, s tím související náklady na demontáž a montáž stroje, dopravu poškozeného zařízení, jeho části nebo náhradních dílů, celní poplatky a mnohé jiné.

Text

Pojistné krytí

Pojištění je postaveno na all-risk principu, to znamená, že kryta jsou všechna rizika, kromě těch, která jsou z pojištění předem vyloučena. Nabízíme přehled nejčastějších příčin poškození strojů a elektroniky, které jsou v tomto pojištění kryty:

  • zkrat, přepětí, indukce elektrického proudu
  • chyba materiálu, konstrukční vada, výrobní vada
  • působení odstředivé síly
  • selhání měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
  • přetlak páry, plynu a kapalin
  • chyba obsluhy - nesprávná obsluha, nepozorností a nedbalostí